|
Aktualności
spółdzielnie mieszkaniowe spoldzielnie mieszkania lokatorzy zarzad zarząd członkowie zarządu kancelaria prawna czarnohorski i partnerzy prawnik firma prawnicza adwokat mecenas polska warszawa TFI fundusze prawo przepisy klient
Odwołanie członka zarządu spółdzielni jest..

..jednostronną czynnością prawną pozostawioną do swobodnej decyzji spółdzielni, ustawa nie uzależnia bowiem jej dokonania od jakiejkolwiek przyczyny, a merytoryczna kontrola takiego odwołania nie należy do kompetencji sądu. ⚖️

🔹 W konsekwencji należy przyjąć, że odwołanie prezesa zarządu spółdzielni 🏣 może nastąpić w każdej chwili bez postawienia mu jakiegokolwiek zarzutu, a odwołanemu nie przysługuje roszczenie o przywrócenie go na stanowisko, ani również jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.💶

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #spółdzielniemieszkaniowe

Odwołanie członka zarządu spółdzielni jest..
spółdzielnie mieszkaniowe spoldzielnie mieszkania lokatorzy zarzad zarząd członkowie zarządu kancelaria prawna czarnohorski i partnerzy prawnik firma prawnicza adwokat mecenas polska warszawa TFI fundusze prawo przepisy klient

..jednostronną czynnością prawną pozostawioną do swobodnej decyzji spółdzielni, ustawa nie uzależnia bowiem jej dokonania od jakiejkolwiek przyczyny, a merytoryczna kontrola takiego odwołania nie należy do kompetencji sądu. ⚖️

🔹 W konsekwencji należy przyjąć, że odwołanie prezesa zarządu spółdzielni 🏣 może nastąpić w każdej chwili bez postawienia mu jakiegokolwiek zarzutu, a odwołanemu nie przysługuje roszczenie o przywrócenie go na stanowisko, ani również jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.💶

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #spółdzielniemieszkaniowe

KLIENCI