|
Aktualności
Prawo pracy – czas pracy

▪️ Niewykonanie powierzonych zadań w konkretnym czasie 🕐 oraz brak możliwości kontaktu z pracownikiem celem udzielenia mu wskazówek co do sposobu wykonywania zadań lub wydania mu poleceń może mieć wpływ na ocenę pracownika lub stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę, pomimo obowiązującego pracownika zadaniowego systemu czasu pracy.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #prawopracy

Prawo pracy – czas pracy

▪️ Niewykonanie powierzonych zadań w konkretnym czasie 🕐 oraz brak możliwości kontaktu z pracownikiem celem udzielenia mu wskazówek co do sposobu wykonywania zadań lub wydania mu poleceń może mieć wpływ na ocenę pracownika lub stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę, pomimo obowiązującego pracownika zadaniowego systemu czasu pracy.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #prawopracy

KLIENCI