|
Aktualności
Regulamin premiowania

▪️ Regulamin premiowania ujęty w oddzielnym dokumencie w istocie stanowi część regulaminu pracy. W związku z tym powinien być uzgodniony z organizacjami związkowymi 🧑‍🏫. Naszym zdaniem jednak, wszelkie programy motywacyjne kierowane do jakiejś grupy pracowników, pracodawca może wprowadzać na podstawie porozumienia, zgodnie z którym pracownik do takiego programu przystępuje. 🤝

▪️ Program taki będzie stanowił wtedy element indywidualnych stosunków pracy bez konieczności jego wprowadzania zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla zbiorowych źródeł prawa pracy.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna

Regulamin premiowania

▪️ Regulamin premiowania ujęty w oddzielnym dokumencie w istocie stanowi część regulaminu pracy. W związku z tym powinien być uzgodniony z organizacjami związkowymi 🧑‍🏫. Naszym zdaniem jednak, wszelkie programy motywacyjne kierowane do jakiejś grupy pracowników, pracodawca może wprowadzać na podstawie porozumienia, zgodnie z którym pracownik do takiego programu przystępuje. 🤝

▪️ Program taki będzie stanowił wtedy element indywidualnych stosunków pracy bez konieczności jego wprowadzania zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla zbiorowych źródeł prawa pracy.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna

KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.