|
Aktualności
Umorzenie śledztwa

▪️ Błędy w ustaleniach faktycznych i prowadzenie śledztwa w kierunku innego czynu zabronionego niż ten, który wynika ze zgromadzonych dowodów stanowi najbardziej kompromitującą prokuratora podstawę do umorzenia postępowania przygotowawczego.

▪️ W takiej sytuacji nasza bezwzględna rekomendacja to – zażalenie do właściwego sądu 🏛 na działanie prokuratora.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #umorzenieśledztwa

Umorzenie śledztwa

▪️ Błędy w ustaleniach faktycznych i prowadzenie śledztwa w kierunku innego czynu zabronionego niż ten, który wynika ze zgromadzonych dowodów stanowi najbardziej kompromitującą prokuratora podstawę do umorzenia postępowania przygotowawczego.

▪️ W takiej sytuacji nasza bezwzględna rekomendacja to – zażalenie do właściwego sądu 🏛 na działanie prokuratora.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #umorzenieśledztwa

KLIENCI