|
Aktualności
Urlop

▪️ Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie skutkuje w żadnym razie utratą prawa do niego.

▪️ Przekształca się on w urlop zaległy, którego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym że pracodawcy przysługuje prawo wyznaczenia pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #urlop

Urlop

▪️ Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie skutkuje w żadnym razie utratą prawa do niego.

▪️ Przekształca się on w urlop zaległy, którego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym że pracodawcy przysługuje prawo wyznaczenia pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #urlop

KLIENCI