|
Aktualności
Walidacja to udokumentowane działanie..

..

mające na celu udowodnienie, że zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) wszystkie procesy i procedury, materiały, czynności i organizacja zapewnia wytworzenie produktu o odpowiedniej jakości, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną oraz wymogami technologicznymi i koncesyjnym.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #walidacja

Walidacja to udokumentowane działanie..

..

mające na celu udowodnienie, że zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) wszystkie procesy i procedury, materiały, czynności i organizacja zapewnia wytworzenie produktu o odpowiedniej jakości, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną oraz wymogami technologicznymi i koncesyjnym.

#czarnohorskiipartnerzy #kancelariaprawna #walidacja

KLIENCI