|
Aktualności
Wywłaszczenie za odszkodowaniem

Celem regulacji zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest także ochrona praw podmiotów, które w dobrej wierze nabyły od Skarbu Państwa lub gminy prawo własności nieruchomości lub prawo jej użytkowania wieczystego oraz utrwalenie ujawnionych w księgach wieczystych stosunków prawnorzeczowych.

Spełnienie przesłanek zawartych w przepisie artykułu 229 wywiera ten skutek, że poprzedniemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej zwrot.

#czarnohorskiipartnerzy#kancelariaprawna#wywłaszczeniezaodszkodowaniem

Wywłaszczenie za odszkodowaniem

Celem regulacji zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest także ochrona praw podmiotów, które w dobrej wierze nabyły od Skarbu Państwa lub gminy prawo własności nieruchomości lub prawo jej użytkowania wieczystego oraz utrwalenie ujawnionych w księgach wieczystych stosunków prawnorzeczowych.

Spełnienie przesłanek zawartych w przepisie artykułu 229 wywiera ten skutek, że poprzedniemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej zwrot.

#czarnohorskiipartnerzy#kancelariaprawna#wywłaszczeniezaodszkodowaniem

KLIENCI