|
Aktualności

INWESTYCJE BUDOWLANE, PRAWO BUDOWLANE, UMOWY, SPORY SĄDOWE

W trakcie trwania procesu inwestycyjnego strony nie są uprawnione do zmiany postanowień umowy poprzez dokonywanie ustaleń sprzecznych z umową podczas trwania narad koordynacyjnych czy innych....

Przeciwnikom zadajemy tylko pytania, na które znamy odpowiedzi.

Highest quality legal advice

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO KARNE, REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne nie zachodzą przesłanki z artykułu 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Brak jest zatem podstaw do wykreślenia takiej...

FUNDACJE RODZINNE

Majątek wniesiony do fundacji rodzinnej jest chroniony przed wszelkimi roszczeniami powstałymi w stosunku do fundatora i beneficjentów. Pozwala to na swobodne pomnażanie majątku i zabezpieczenie...

PRAWO BUDOWLANE, INWESTYCJE BUDOWLANE I INFRASTRUKTURALNE

Inwestor, który rozwiązał z Wykonawcą kontrakt o roboty 🏗️ budowlane z winy Wykonawcy i musiał zatrudnić nowego Wykonawcę, może domagać się od poprzedniego Wykonawcy naprawienia...

Każda sprawa zaczyna się od pomysłu…

SPÓŁKI, KONSOLIDACJA, FUZJE, PRZEJĘCIA

Konsolidacja działalności spółek może między innymi nastąpić poprzez przejęcie jednej spółki przez drugą lub utworzenie nowej spółki. W sytuacji, w której majątek spółki przejmowanej przenoszony...

ZAWÓD ADWOKATA, POLICJA, PRZEKROCZENIE I NADUŻYCIE UPRAWNIEŃ

25 maja 2024 roku odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej ⚖️ w Warszawie. Jestem pod wrażeniem zwłaszcza wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Przemysława Rosatiego.  Słowa...

INWESTYCJE BUDOWLANE, PRAWO BUDOWLANE, UMOWY, SPORY SĄDOWE

W trakcie trwania procesu inwestycyjnego strony nie są uprawnione do zmiany postanowień umowy poprzez dokonywanie ustaleń sprzecznych z umową podczas trwania narad koordynacyjnych czy innych....

Przeciwnikom zadajemy tylko pytania, na które znamy odpowiedzi.

Highest quality legal advice

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO KARNE, REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne nie zachodzą przesłanki z artykułu 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Brak jest zatem podstaw do wykreślenia takiej...

FUNDACJE RODZINNE

Majątek wniesiony do fundacji rodzinnej jest chroniony przed wszelkimi roszczeniami powstałymi w stosunku do fundatora i beneficjentów. Pozwala to na swobodne pomnażanie majątku i zabezpieczenie...

PRAWO BUDOWLANE, INWESTYCJE BUDOWLANE I INFRASTRUKTURALNE

Inwestor, który rozwiązał z Wykonawcą kontrakt o roboty 🏗️ budowlane z winy Wykonawcy i musiał zatrudnić nowego Wykonawcę, może domagać się od poprzedniego Wykonawcy naprawienia...

Każda sprawa zaczyna się od pomysłu…

SPÓŁKI, KONSOLIDACJA, FUZJE, PRZEJĘCIA

Konsolidacja działalności spółek może między innymi nastąpić poprzez przejęcie jednej spółki przez drugą lub utworzenie nowej spółki. W sytuacji, w której majątek spółki przejmowanej przenoszony...

ZAWÓD ADWOKATA, POLICJA, PRZEKROCZENIE I NADUŻYCIE UPRAWNIEŃ

25 maja 2024 roku odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej ⚖️ w Warszawie. Jestem pod wrażeniem zwłaszcza wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Przemysława Rosatiego.  Słowa...
KLIENCI