|
Aktualności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH, PRAWO KARNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Odpowiedzialność karna osób nieletnich 👱‍♀️ podlega innym regułom niż w przypadku dorosłych. W takich sprawach sądy kierują się przede wszystkim dobrem nieletniego, stosując określone środki...

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, PRAWO RZECZOWE, NIERUCHOMOŚCI, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

W sytuacji braku porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości można domagać się zniesienia współwłasności przez sąd. Co do zasady nie można się sprzeciwić zniesieniu współwłasności, a także...

PRAWO PRACY, KODEKS PRACY, UMOWA O PRACĘ, ZATRUDNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU

Członek zarządu będący jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji nie...

FUNDACJE RODZINNE, DORADZTWO, OBSŁUGA PRAWNA

Podjęcie decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej stanowi ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości majątku i dobra rodziny. Doradzamy na etapie podjęcia decyzji i dostosowania modelu...

PRAWO RODZINNE, POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ, ALIMENTY, KONTAKTY

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa, co do zasady, na kwestie alimentów i kontaktów. Oznacza to, że nie zwalnia ono rodzica z obowiązku alimentacyjnego, a rodzic...

PODATKI, POSTĘPOWANIE PODATKOWE

Nieformalne sugestie Urzędów Skarbowych dotyczące korygowania deklaracji podatkowych przez moich Klientów zawsze rekomenduję traktować jako niezobowiązujące propozycje. Dlaczego? Bo z praktyki wiem, że często stanowią...

PIRAMIDY FINANSOWE, OSZUSTWA, WINDYKACJA, PRAWO KARNE

Zgłasza się do nas coraz więcej Klientów poszukujących możliwości zainwestowania posiadanych środków w inwestycje z wysoką stopą zwrotu, którzy zostali oszukani przez podmioty oferujące takie...

PRAWO RODZINNE, KONTAKTY Z DZIECKIEM, KODEKS KARNY

Sankcje wobec rodzica za utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów to kwestia wymagająca zmiany prawa. Możliwość nakładania na jednego z rodziców obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi za uniemożliwienie...

POSTĘPOWANIE CYWILNE, DOWODY, OPINIA BIEGŁEGO

Opinia biegłego w sprawie cywilnej czy gospodarczej jest jedynie jednym z elementów materiału dowodowego podlegającego ocenie sądu. Biegli nie są powoływani do rozstrzygania sporów między...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH, PRAWO KARNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Odpowiedzialność karna osób nieletnich 👱‍♀️ podlega innym regułom niż w przypadku dorosłych. W takich sprawach sądy kierują się przede wszystkim dobrem nieletniego, stosując określone środki...

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, PRAWO RZECZOWE, NIERUCHOMOŚCI, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

W sytuacji braku porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości można domagać się zniesienia współwłasności przez sąd. Co do zasady nie można się sprzeciwić zniesieniu współwłasności, a także...

PRAWO PRACY, KODEKS PRACY, UMOWA O PRACĘ, ZATRUDNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU

Członek zarządu będący jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji nie...

FUNDACJE RODZINNE, DORADZTWO, OBSŁUGA PRAWNA

Podjęcie decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej stanowi ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości majątku i dobra rodziny. Doradzamy na etapie podjęcia decyzji i dostosowania modelu...

PRAWO RODZINNE, POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ, ALIMENTY, KONTAKTY

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa, co do zasady, na kwestie alimentów i kontaktów. Oznacza to, że nie zwalnia ono rodzica z obowiązku alimentacyjnego, a rodzic...

PODATKI, POSTĘPOWANIE PODATKOWE

Nieformalne sugestie Urzędów Skarbowych dotyczące korygowania deklaracji podatkowych przez moich Klientów zawsze rekomenduję traktować jako niezobowiązujące propozycje. Dlaczego? Bo z praktyki wiem, że często stanowią...

PIRAMIDY FINANSOWE, OSZUSTWA, WINDYKACJA, PRAWO KARNE

Zgłasza się do nas coraz więcej Klientów poszukujących możliwości zainwestowania posiadanych środków w inwestycje z wysoką stopą zwrotu, którzy zostali oszukani przez podmioty oferujące takie...

PRAWO RODZINNE, KONTAKTY Z DZIECKIEM, KODEKS KARNY

Sankcje wobec rodzica za utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów to kwestia wymagająca zmiany prawa. Możliwość nakładania na jednego z rodziców obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi za uniemożliwienie...

POSTĘPOWANIE CYWILNE, DOWODY, OPINIA BIEGŁEGO

Opinia biegłego w sprawie cywilnej czy gospodarczej jest jedynie jednym z elementów materiału dowodowego podlegającego ocenie sądu. Biegli nie są powoływani do rozstrzygania sporów między...
KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.