|
Aktualności
DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI, DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁDZIELNI, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO KARNE, PRAWO SPÒŁDZIELCZE

Działanie na szkodę spółki to przestępstwo, które mogą popełnić menadżerowie – członkowie zarządu, dyrektorzy i prokurenci. Dotychczas uprawnienie do ścigania tych osób za jego popełnienie przysługiwało spółce reprezentowanej właśnie przez te osoby. Po ostatnich zmianach proces karny w tym zakresie mogą także zainicjować wspólnicy i akcjonariusze czyli osoby pośrednio pokrzywdzone. Podobna sytuacja dotyczy członków spółdzielni – uprzednio wniosek mogła złożyć wyłącznie spółdzielnia.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #spółdzielnia #spółka

DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI, DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁDZIELNI, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO KARNE, PRAWO SPÒŁDZIELCZE

Działanie na szkodę spółki to przestępstwo, które mogą popełnić menadżerowie – członkowie zarządu, dyrektorzy i prokurenci. Dotychczas uprawnienie do ścigania tych osób za jego popełnienie przysługiwało spółce reprezentowanej właśnie przez te osoby. Po ostatnich zmianach proces karny w tym zakresie mogą także zainicjować wspólnicy i akcjonariusze czyli osoby pośrednio pokrzywdzone. Podobna sytuacja dotyczy członków spółdzielni – uprzednio wniosek mogła złożyć wyłącznie spółdzielnia.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #spółdzielnia #spółka

KLIENCI