|
Aktualności
FUNDACJA RODZINNA, SUKCESJA, OCHRONA MAJĄTKU, DZIEDZICZENIE

Dzięki ograniczeniu odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora może ona stanowić dobre narzędzie ochrony jego majątku. Fundacja rodzinna ponosi bowiem odpowiedzialność za zobowiązania fundatora tylko do wartości mienia wniesionego do niej przez fundatora.

#czarnohorski #kancelaria #fundacjarodzinna #sukcesja #ochronamajątku #dziedziczenie

FUNDACJA RODZINNA, SUKCESJA, OCHRONA MAJĄTKU, DZIEDZICZENIE

Dzięki ograniczeniu odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora może ona stanowić dobre narzędzie ochrony jego majątku. Fundacja rodzinna ponosi bowiem odpowiedzialność za zobowiązania fundatora tylko do wartości mienia wniesionego do niej przez fundatora.

#czarnohorski #kancelaria #fundacjarodzinna #sukcesja #ochronamajątku #dziedziczenie

KLIENCI