|
Usługi
Inwestycje infrastrukturalne i budowlane
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów budowlanych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej oraz reprezentacja w sporach z zamawiającym
 • Umowy zawierane w trakcie procesów inwestycyjnych – umowy o roboty budowlane, umowy wykonawcze, umowy z podwykonawcami, umowy o sprawowanie nadzoru, umowy konsorcjum, umowy na media, procedury FIDIC
 • Weryfikacja, zgłaszanie i dochodzenie roszczeń związanych z realizacja inwestycji
 • Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w procesie budowlanym
 • Reprezentacja w sporach wynikających z realizacji kontraktów przed sądami i arbitrażem

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów budowlanych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej oraz reprezentacja w sporach z zamawiającym
 • Umowy zawierane w trakcie procesów inwestycyjnych – umowy o roboty budowlane, umowy wykonawcze, umowy z podwykonawcami, umowy o sprawowanie nadzoru, umowy konsorcjum, umowy na media, procedury FIDIC
 • Weryfikacja, zgłaszanie i dochodzenie roszczeń związanych z realizacja inwestycji
 • Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w procesie budowlanym
 • Reprezentacja w sporach wynikających z realizacji kontraktów przed sądami i arbitrażem

KLIENCI