Czarnohorski i Partnerzy | Niezależna firma prawnicza istniejąca od 2003 roku
|
Usługi
Inwestycje infrastrukturalne i budowlane
  • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów budowlanych
  • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej oraz reprezentacja w sporach z zamawiającym
  • Umowy zawierane w trakcie procesów inwestycyjnych – umowy o roboty budowlane, umowy wykonawcze, umowy z podwykonawcami, umowy o sprawowanie nadzoru, umowy konsorcjum, umowy na media, procedury FIDIC
  • Weryfikacja, zgłaszanie i dochodzenie roszczeń związanych z realizacja inwestycji
  • Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w procesie budowlanym
  • Reprezentacja w sporach wynikających z realizacji kontraktów przed sądami i arbitrażem

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane
  • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów budowlanych
  • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej oraz reprezentacja w sporach z zamawiającym
  • Umowy zawierane w trakcie procesów inwestycyjnych – umowy o roboty budowlane, umowy wykonawcze, umowy z podwykonawcami, umowy o sprawowanie nadzoru, umowy konsorcjum, umowy na media, procedury FIDIC
  • Weryfikacja, zgłaszanie i dochodzenie roszczeń związanych z realizacja inwestycji
  • Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w procesie budowlanym
  • Reprezentacja w sporach wynikających z realizacji kontraktów przed sądami i arbitrażem

KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.