|
Aktualności
INWESTYCJE, INSTRUMENTY FINANSOWE, OSZUSTWA NA RYNKU FINANSOWYM, PIRAMIDY FINANSOWE

Inwestowanie nadwyżek finansowych w przedsięwzięcia biznesowe rekomendowane przez nieodpowiedzialnych pośredników niesie ze sobą ryzyko utraty ulokowanych w ten sposób środków. Spółki to często piramidy finansowe działające bez profesjonalnych biznesplanów, a pośrednicy swoim działaniem wypełniają znamiona przestępstw oszustwa i działania bez wymaganego upoważnienia w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Spółki wypłacają tymże pośrednikom często bardzo wysokie prowizje za pozyskany kapitał, a po jakimś czasie upadają. Inwestorzy pozostają bez swoich środków, a pośrednicy powtarzają swój proceder, pracując dla nowych spółek.

#czarnohorski #kancelaria #inwestycje #piramidyfinansowe

INWESTYCJE, INSTRUMENTY FINANSOWE, OSZUSTWA NA RYNKU FINANSOWYM, PIRAMIDY FINANSOWE

Inwestowanie nadwyżek finansowych w przedsięwzięcia biznesowe rekomendowane przez nieodpowiedzialnych pośredników niesie ze sobą ryzyko utraty ulokowanych w ten sposób środków. Spółki to często piramidy finansowe działające bez profesjonalnych biznesplanów, a pośrednicy swoim działaniem wypełniają znamiona przestępstw oszustwa i działania bez wymaganego upoważnienia w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Spółki wypłacają tymże pośrednikom często bardzo wysokie prowizje za pozyskany kapitał, a po jakimś czasie upadają. Inwestorzy pozostają bez swoich środków, a pośrednicy powtarzają swój proceder, pracując dla nowych spółek.

#czarnohorski #kancelaria #inwestycje #piramidyfinansowe

KLIENCI