|
Aktualności
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO KARNE, REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne nie zachodzą przesłanki z artykułu 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Brak jest zatem podstaw do wykreślenia takiej osoby z rejestru przedsiębiorców, gdyż taki wyrok nie jest wyrokiem skazującym.

#czarnohorski #prawokarne #przedsiębiorca #kodeks

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO KARNE, REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne nie zachodzą przesłanki z artykułu 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Brak jest zatem podstaw do wykreślenia takiej osoby z rejestru przedsiębiorców, gdyż taki wyrok nie jest wyrokiem skazującym.

#czarnohorski #prawokarne #przedsiębiorca #kodeks

KLIENCI