|
Aktualności
MIĘDZYNARODOWE PROCEDURY KARNE, EKSTRADYCJA, ZATRZYMANIE ZA GRANICĄ, DUBAJ

Umowa pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych stwarza polskim sądom i prokuraturom podstawy do przekazywania i wykonywania wniosków o pomoc prawną, ekstradycję i przekazywanie osób skazanych bez konieczności odwoływania się do zasady wzajemności. Jej jednoznaczne przepisy pozwolą na wyeliminowanie dotychczasowych trudności.

#czarnohorski #kancelaria #Ekstradycja #prawo #karne

MIĘDZYNARODOWE PROCEDURY KARNE, EKSTRADYCJA, ZATRZYMANIE ZA GRANICĄ, DUBAJ

Umowa pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych stwarza polskim sądom i prokuraturom podstawy do przekazywania i wykonywania wniosków o pomoc prawną, ekstradycję i przekazywanie osób skazanych bez konieczności odwoływania się do zasady wzajemności. Jej jednoznaczne przepisy pozwolą na wyeliminowanie dotychczasowych trudności.

#czarnohorski #kancelaria #Ekstradycja #prawo #karne

KLIENCI