Czarnohorski i Partnerzy | Niezależna firma prawnicza istniejąca od 2003 roku
|
Usługi
Międzynarodowe procedury karne
 • Prowadzenie postępowań karnych w procedurach transgranicznych
 • Postępowania ekstradycyjne
 • Postępowania w związku z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • Występowanie w roli obrońcy oraz uczestnictwo we wszelkich czynnościach przed policja, prokuratorem i sądami
 • Zaskarżanie decyzji o wydaniu
 • Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie
Międzynarodowe procedury karne
 • Prowadzenie postępowań karnych w procedurach transgranicznych
 • Postępowania ekstradycyjne
 • Postępowania w związku z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • Występowanie w roli obrońcy oraz uczestnictwo we wszelkich czynnościach przed policja, prokuratorem i sądami
 • Zaskarżanie decyzji o wydaniu
 • Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie
KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.