|
Aktualności
NIEGOSPODARNOŚĆ, PRAWO KARNE, PRAWO SPÓŁEK

Przestępstwo karnej niegospodarności (𝟮𝟵𝟲 𝗞𝗞) ⚖️ polega na nadużyciu zaufania lub niedopełnieniu obowiązków prowadzących do wyrządzenia szkody majątkowej spółce albo innemu podmiotowi. Sprawcą niniejszego przestępstwa może być wyłącznie menadżer podejmujący swoje działania w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. 🏙

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach powinny zatem zwrócić szczególną uwagę czy podejmowane decyzje mają uzasadnienie gospodarcze i rynkowe oraz, czy mają one swoje oparcie w odpowiednich wycenach, analizach czy planach. 📈

#czarnohorski #prawokarne #kancelaria #prawospółek #spółka

NIEGOSPODARNOŚĆ, PRAWO KARNE, PRAWO SPÓŁEK

Przestępstwo karnej niegospodarności (𝟮𝟵𝟲 𝗞𝗞) ⚖️ polega na nadużyciu zaufania lub niedopełnieniu obowiązków prowadzących do wyrządzenia szkody majątkowej spółce albo innemu podmiotowi. Sprawcą niniejszego przestępstwa może być wyłącznie menadżer podejmujący swoje działania w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. 🏙

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach powinny zatem zwrócić szczególną uwagę czy podejmowane decyzje mają uzasadnienie gospodarcze i rynkowe oraz, czy mają one swoje oparcie w odpowiednich wycenach, analizach czy planach. 📈

#czarnohorski #prawokarne #kancelaria #prawospółek #spółka

KLIENCI