|
Aktualności
NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

W razie oczywistej sprzeczności sposobu korzystania z nieruchomości z jej przeznaczeniem w grę wchodzi rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Musi to być jednak ewidentne, rażące i niczym nieusprawiedliwione naruszenie sposobu korzystania z nieruchomości określonego przez strony w umowie.

#czarnohorski #kancelaria #nieruchomosci #spółdzielnia

NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

W razie oczywistej sprzeczności sposobu korzystania z nieruchomości z jej przeznaczeniem w grę wchodzi rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Musi to być jednak ewidentne, rażące i niczym nieusprawiedliwione naruszenie sposobu korzystania z nieruchomości określonego przez strony w umowie.

#czarnohorski #kancelaria #nieruchomosci #spółdzielnia

KLIENCI