|
Usługi
Nieruchomości
 • Obsługa prawna transakcji nabywania i zbywania nieruchomości
 • Doradztwo prawne dla inwestorów, wynajmujących i najemców nieruchomości komercyjnych
 • Zabezpieczenia na nieruchomościach i postępowania wieczystoksięgowe
 • Analizy stanu prawnego nieruchomości
 • Ochrona i przywracanie posiadania
 • Obsługa prawna finansowania zakupu nieruchomości
 • Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z zakupem nieruchomości
 • Postępowania eksmisyjne
 • Postępowania związane z zasiedzeniem nieruchomości
 • Doradztwo prawne związane z prawem służebności
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Obsługa prawna i procesowa dotycząca użytkowania wieczystego
 • Roszczenia reprywatyzacyjne
 • Postępowania administracyjne, w tym o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie warunków zabudowy
Nieruchomości
 • Obsługa prawna transakcji nabywania i zbywania nieruchomości
 • Doradztwo prawne dla inwestorów, wynajmujących i najemców nieruchomości komercyjnych
 • Zabezpieczenia na nieruchomościach i postępowania wieczystoksięgowe
 • Analizy stanu prawnego nieruchomości
 • Ochrona i przywracanie posiadania
 • Obsługa prawna finansowania zakupu nieruchomości
 • Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z zakupem nieruchomości
 • Postępowania eksmisyjne
 • Postępowania związane z zasiedzeniem nieruchomości
 • Doradztwo prawne związane z prawem służebności
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Obsługa prawna i procesowa dotycząca użytkowania wieczystego
 • Roszczenia reprywatyzacyjne
 • Postępowania administracyjne, w tym o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie warunków zabudowy
KLIENCI