|
Aktualności
OBRONA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, PRAWO KARNE, PROCES KARNY

Zasada subsydiarności prawa karnego oznacza, że nie powinno ono wyraźnie wkraczać w sferę gospodarczą. Powinno zatem być traktowane jako “ ultima ratio”. Regulacje prawnokarne winny być stosowane tylko w sytuacji, gdy niewystarczające są narzędzia właściwe innym dziedzinom prawa. Kara i inne środki karne są bowiem reakcją na zło, ale z uwagi na swoją represyjność również same w sobie są złem.

#czarnohorski #kancelaria #prawokarne #proces

OBRONA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, PRAWO KARNE, PROCES KARNY

Zasada subsydiarności prawa karnego oznacza, że nie powinno ono wyraźnie wkraczać w sferę gospodarczą. Powinno zatem być traktowane jako “ ultima ratio”. Regulacje prawnokarne winny być stosowane tylko w sytuacji, gdy niewystarczające są narzędzia właściwe innym dziedzinom prawa. Kara i inne środki karne są bowiem reakcją na zło, ale z uwagi na swoją represyjność również same w sobie są złem.

#czarnohorski #kancelaria #prawokarne #proces

KLIENCI