|
Aktualności
OBYWATELSTWO POLSKIE, CUDZOZIEMCY, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. Osoby przebywające na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu, które posiadają stabilne i regularne dochody oraz tytuł prawny do mieszkania, a co najważniejsze chęć nabycia polskiego obywatelstwa, mogą liczyć na szybkie i skuteczne wsparcie Kancelarii.

#czarnohorski #kancelaria #obywatelstwo #cudzoziemcy #postepowanie

OBYWATELSTWO POLSKIE, CUDZOZIEMCY, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. Osoby przebywające na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu, które posiadają stabilne i regularne dochody oraz tytuł prawny do mieszkania, a co najważniejsze chęć nabycia polskiego obywatelstwa, mogą liczyć na szybkie i skuteczne wsparcie Kancelarii.

#czarnohorski #kancelaria #obywatelstwo #cudzoziemcy #postepowanie

KLIENCI