|
Aktualności
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE

W sprawach o ochronę dóbr osobistych Sąd może dokonywać modyfikacji treści oświadczenia, którego złożenia przez pozwanego domaga się powód. Taka korekta nie może jednak prowadzić do zmiany roszczenia lub nadania oświadczeniu zupełnie innej treści.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowanie #zadośćuczynienie #adwokat

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE

W sprawach o ochronę dóbr osobistych Sąd może dokonywać modyfikacji treści oświadczenia, którego złożenia przez pozwanego domaga się powód. Taka korekta nie może jednak prowadzić do zmiany roszczenia lub nadania oświadczeniu zupełnie innej treści.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowanie #zadośćuczynienie #adwokat

KLIENCI