|
Usługi
Ochrona dóbr osobistych prawo prasowe i prawo internetu
 • Bieżące doradztwo w zakresie kontaktów z mediami
 • Prowadzenie postępowań w przypadku naruszenia dobrego imienia, wizerunku lub prywatności
 • Przygotowywanie treści sprostowań i oświadczeń
 • Prowadzenie sporów o ochronę dóbr osobistych
 • Doradztwo w sytuacjach kryzysu medialnego
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu w prasie i Internecie
Ochrona dóbr osobistych prawo prasowe i prawo internetu
 • Bieżące doradztwo w zakresie kontaktów z mediami
 • Prowadzenie postępowań w przypadku naruszenia dobrego imienia, wizerunku lub prywatności
 • Przygotowywanie treści sprostowań i oświadczeń
 • Prowadzenie sporów o ochronę dóbr osobistych
 • Doradztwo w sytuacjach kryzysu medialnego
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu w prasie i Internecie
KLIENCI