|
Usługi
Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach zabezpieczających
 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych
 • Negocjacje i doradztwo w zakresie umów dotyczących patentów
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych
 • Doradztwo w zakresie poufności tajemnic handlowych
 • Przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej
Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach zabezpieczających
 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych
 • Negocjacje i doradztwo w zakresie umów dotyczących patentów
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych
 • Doradztwo w zakresie poufności tajemnic handlowych
 • Przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej
KLIENCI