|
Aktualności
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH, PRAWO KARNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Odpowiedzialność karna osób nieletnich 👱‍♀️ podlega innym regułom niż w przypadku dorosłych. W takich sprawach sądy kierują się przede wszystkim dobrem nieletniego, stosując określone środki wychowawcze i poprawcze. Rozstrzygają czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego. Co ważne rodzice nieletniego odpowiadają za szkody i krzywdy przez niego wyrządzone.

#czarnohorski #kancelaria #nieletni #prawokarne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH, PRAWO KARNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Odpowiedzialność karna osób nieletnich 👱‍♀️ podlega innym regułom niż w przypadku dorosłych. W takich sprawach sądy kierują się przede wszystkim dobrem nieletniego, stosując określone środki wychowawcze i poprawcze. Rozstrzygają czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego. Co ważne rodzice nieletniego odpowiadają za szkody i krzywdy przez niego wyrządzone.

#czarnohorski #kancelaria #nieletni #prawokarne

KLIENCI