|
Aktualności
ODSZKODOWANIA, PROCES CYWILNY, WYSOKOŚĆ SZKODY


W sprawach o odszkodowanie, gdy dokładne udowodnienie wysokości szkody nie jest możliwe, sądy mogą zasądzać odszkodowania według własnej oceny ⚖️ i po rozważeniu okoliczności sprawy. Takiego uprawnienia sądu nie można jednak utożsamiać z możliwością zaniechania przez poszkodowanego udowodnienia wysokości swojej szkody. Przeciwnie — musi on wykazać, iż rzeczywiście nie miał obiektywnej możliwości wyliczenia szkody 📊.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowania #procescywilny

ODSZKODOWANIA, PROCES CYWILNY, WYSOKOŚĆ SZKODY


W sprawach o odszkodowanie, gdy dokładne udowodnienie wysokości szkody nie jest możliwe, sądy mogą zasądzać odszkodowania według własnej oceny ⚖️ i po rozważeniu okoliczności sprawy. Takiego uprawnienia sądu nie można jednak utożsamiać z możliwością zaniechania przez poszkodowanego udowodnienia wysokości swojej szkody. Przeciwnie — musi on wykazać, iż rzeczywiście nie miał obiektywnej możliwości wyliczenia szkody 📊.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowania #procescywilny

KLIENCI