|
Aktualności
ODSZKODOWANIE, NAPRAWIENIE SZKODY, SZKODA EWENTUALNA

Domagając się przed sądem odszkodowania należy bezwzględnie odróżnić utracone korzyści od szkody ewentualnej. Ta ostatnia jest jedynie utratą szansy uzyskania pewnej korzyści majątkowej i jako jedynie szkoda hipotetyczna nie podlega naprawieniu.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowanie #szkoda

ODSZKODOWANIE, NAPRAWIENIE SZKODY, SZKODA EWENTUALNA

Domagając się przed sądem odszkodowania należy bezwzględnie odróżnić utracone korzyści od szkody ewentualnej. Ta ostatnia jest jedynie utratą szansy uzyskania pewnej korzyści majątkowej i jako jedynie szkoda hipotetyczna nie podlega naprawieniu.

#czarnohorski #kancelaria #odszkodowanie #szkoda

KLIENCI