|
Aktualności
OSZUSTWA INTERNETOWE, NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE, BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W zakresie oferowanej przez siebie bankowości mobilnej, to bank prowadzi działalność na zasadzie ryzyka. To również bank musi zatem wykazać, że jego Klient dopuścił się umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przy korzystaniu z usług banku w tym zakresie i w przeciwnym razie nie może się zwolnić ze swojej odpowiedzialności i jest zobowiązany natychmiast zwrócić środki z nieautoryzowanej transakcji Klientowi.

#czarnohorski #kancelaria #bankowość #internet #oszustwo

OSZUSTWA INTERNETOWE, NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE, BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W zakresie oferowanej przez siebie bankowości mobilnej, to bank prowadzi działalność na zasadzie ryzyka. To również bank musi zatem wykazać, że jego Klient dopuścił się umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przy korzystaniu z usług banku w tym zakresie i w przeciwnym razie nie może się zwolnić ze swojej odpowiedzialności i jest zobowiązany natychmiast zwrócić środki z nieautoryzowanej transakcji Klientowi.

#czarnohorski #kancelaria #bankowość #internet #oszustwo

KLIENCI