|
Aktualności
POKRZYWDZENIE WIERZYCIELI, PRAWO KARNE, KODEKS KARNY

Powszechnym zjawiskiem są działania dłużnika polegające na uszczupleniu swojego majątku w celu uniknięcia zapłaty zobowiązań wcześniej powstałych. Konsekwencjami takich działań będzie nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również karna, którą poniesie osoba działająca na szkodę wierzycieli (art. 300 kodeksu karnego).

#czarnohorski #kancelaria #wierzyciele #prawokarne #kodekskarny

POKRZYWDZENIE WIERZYCIELI, PRAWO KARNE, KODEKS KARNY

Powszechnym zjawiskiem są działania dłużnika polegające na uszczupleniu swojego majątku w celu uniknięcia zapłaty zobowiązań wcześniej powstałych. Konsekwencjami takich działań będzie nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również karna, którą poniesie osoba działająca na szkodę wierzycieli (art. 300 kodeksu karnego).

#czarnohorski #kancelaria #wierzyciele #prawokarne #kodekskarny

KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.