|
Aktualności
POSTĘPOWANIE CYWILNE, DOWODY, OPINIA BIEGŁEGO

Opinia biegłego w sprawie cywilnej czy gospodarczej jest jedynie jednym z elementów materiału dowodowego podlegającego ocenie sądu. Biegli nie są powoływani do rozstrzygania sporów między stronami, a jedynie do udzielania odpowiedzi na specjalistyczne pytania a ich praca powinna być oceniana przez sąd jak każdy inny dowód z punktu widzenia jego przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy w wyroku i tylko oceniana, a nie „przeklejania” do jego uzasadnienia.

#czarnohorski #kancelaria #postępowanie #dowody #opinia #biegły

POSTĘPOWANIE CYWILNE, DOWODY, OPINIA BIEGŁEGO

Opinia biegłego w sprawie cywilnej czy gospodarczej jest jedynie jednym z elementów materiału dowodowego podlegającego ocenie sądu. Biegli nie są powoływani do rozstrzygania sporów między stronami, a jedynie do udzielania odpowiedzi na specjalistyczne pytania a ich praca powinna być oceniana przez sąd jak każdy inny dowód z punktu widzenia jego przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy w wyroku i tylko oceniana, a nie „przeklejania” do jego uzasadnienia.

#czarnohorski #kancelaria #postępowanie #dowody #opinia #biegły

KLIENCI