|
Aktualności
PRAWO CYWILE, PRAWO RODZINNE, KONKUBINAT, PODZIAŁ MAJĄTKU

W przypadku ustania nieformalnego związku do rozliczenia konkubinatu nie stosuje się przepisów o podziale majątku wspólnego małżonków. Zastosowanie mogą tu mieć jedynie przepisy o zniesieniu współwłasności oraz bezpodstawnym wzbogaceniu.

Z uwagi na brak w naszym ustawodawstwie przepisów prawa wprost regulujących konkubinat ogromne znaczenie ma tu dotychczasowe stanowisko sądów orzekających w tego typu sprawach.


#czarnohorski #kancelaria #konkubinat #prawo #cywilne

PRAWO CYWILE, PRAWO RODZINNE, KONKUBINAT, PODZIAŁ MAJĄTKU

W przypadku ustania nieformalnego związku do rozliczenia konkubinatu nie stosuje się przepisów o podziale majątku wspólnego małżonków. Zastosowanie mogą tu mieć jedynie przepisy o zniesieniu współwłasności oraz bezpodstawnym wzbogaceniu.

Z uwagi na brak w naszym ustawodawstwie przepisów prawa wprost regulujących konkubinat ogromne znaczenie ma tu dotychczasowe stanowisko sądów orzekających w tego typu sprawach.


#czarnohorski #kancelaria #konkubinat #prawo #cywilne

KLIENCI