|
Usługi
Prawo farmaceutyczne
 • Problematyka związana z produktami leczniczymi, suplementami diety oraz wyrobami medycznymi
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów dystrybucyjnych, marketingowych oraz uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń
 • Unikanie ryzyk związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • Reprezentacja w sprawach przed organami nadzoru nad branżą farmaceutyczną
 • Doradztwo w zakresie reklamy i promocji
 • Szkolenia dla przedstawicieli medycznych i handlowych
 • Problematyka refundacji produktów leczniczych
 • Opiniowanie akcji marketingowych dotyczących leków refundowanych
 • Procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, pozwolenia na import równoległy, zezwoleń na wytwarzanie lub import oraz prowadzenie hurtowni
 • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji, podrabiania produktów i nieuczciwej reklamy
 • Umowy licencyjne i kooperacyjne
Prawo farmaceutyczne
 • Problematyka związana z produktami leczniczymi, suplementami diety oraz wyrobami medycznymi
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów dystrybucyjnych, marketingowych oraz uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń
 • Unikanie ryzyk związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • Reprezentacja w sprawach przed organami nadzoru nad branżą farmaceutyczną
 • Doradztwo w zakresie reklamy i promocji
 • Szkolenia dla przedstawicieli medycznych i handlowych
 • Problematyka refundacji produktów leczniczych
 • Opiniowanie akcji marketingowych dotyczących leków refundowanych
 • Procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, pozwolenia na import równoległy, zezwoleń na wytwarzanie lub import oraz prowadzenie hurtowni
 • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji, podrabiania produktów i nieuczciwej reklamy
 • Umowy licencyjne i kooperacyjne
KLIENCI