|
Aktualności
PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, POZBAWIENIE WOLNOŚCI

Od zastępczej kary pozbawienia wolności można się w każdym czasie zwolnić poprzez uiszczenie całej kwoty grzywny pozostałej do zapłaty.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #prawokarne


PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, POZBAWIENIE WOLNOŚCI

Od zastępczej kary pozbawienia wolności można się w każdym czasie zwolnić poprzez uiszczenie całej kwoty grzywny pozostałej do zapłaty.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #prawokarne


KLIENCI