|
Aktualności
PRAWO PRACY, CZAS PRACY, GODZINY NADLICZBOWE, KODEKS PRACY

Zaniechanie prowadzenia ewidencji czasu pracy ⏰ przez pracodawcę nie tworzy domniemania wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze przedstawionym przez pracownika. Pracownik powinien w takiej sytuacji przedstawić inne dowody dotyczące swoich roszczeń. 📑

#czarnohorski #kancelaria #prawo #prawopracy #kodeks

PRAWO PRACY, CZAS PRACY, GODZINY NADLICZBOWE, KODEKS PRACY

Zaniechanie prowadzenia ewidencji czasu pracy ⏰ przez pracodawcę nie tworzy domniemania wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze przedstawionym przez pracownika. Pracownik powinien w takiej sytuacji przedstawić inne dowody dotyczące swoich roszczeń. 📑

#czarnohorski #kancelaria #prawo #prawopracy #kodeks

KLIENCI