|
Aktualności
PRAWO PRACY, GODZINY NADLICZBOWE, CZŁONEK ZARZĄDU

Zasadniczo osoby zajmujące stanowiska członków zarządu spółek nie mają prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednakże przysługuje ono w sytuacji, gdy wadliwie zorganizowano pracę, zmuszając pracownika do stałej pracy ponadnormatywnej.

#czarnohorski #kancelaria #prawopracy #zarząd

PRAWO PRACY, GODZINY NADLICZBOWE, CZŁONEK ZARZĄDU

Zasadniczo osoby zajmujące stanowiska członków zarządu spółek nie mają prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednakże przysługuje ono w sytuacji, gdy wadliwie zorganizowano pracę, zmuszając pracownika do stałej pracy ponadnormatywnej.

#czarnohorski #kancelaria #prawopracy #zarząd

KLIENCI