|
Aktualności
PRAWO PRACY, KODEKS PRACY, UMOWA O PRACĘ, ZATRUDNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU

Członek zarządu będący jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwe, aby pozostawał on wobec kogokolwiek w stosunku podporządkowania pracowniczego, poza samym sobą. 💁‍♂️

#czarnohorski #kancelaria #prawopracy #umowaoprace #zarząd

PRAWO PRACY, KODEKS PRACY, UMOWA O PRACĘ, ZATRUDNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU

Członek zarządu będący jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwe, aby pozostawał on wobec kogokolwiek w stosunku podporządkowania pracowniczego, poza samym sobą. 💁‍♂️

#czarnohorski #kancelaria #prawopracy #umowaoprace #zarząd

KLIENCI