|
Aktualności
PRAWO RODZINNE, KONTAKTY Z DZIECKIEM, PRAWA OJCA

W przypadku kontaktów z dzieckiem prawo przewiduje równouprawnienie rodziców. Władza rodzicielska przysługuje zatem obojgu rodzicom w takim samym zakresie i nie jest uzależniona od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Dotyczy relacji między rodzicem a dzieckiem, a nie między rodzicami.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #praworodzinne #ojciec #tata

PRAWO RODZINNE, KONTAKTY Z DZIECKIEM, PRAWA OJCA

W przypadku kontaktów z dzieckiem prawo przewiduje równouprawnienie rodziców. Władza rodzicielska przysługuje zatem obojgu rodzicom w takim samym zakresie i nie jest uzależniona od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Dotyczy relacji między rodzicem a dzieckiem, a nie między rodzicami.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #praworodzinne #ojciec #tata

KLIENCI