|
Aktualności
PRAWO SPADKOWE, ZRZECZENIE SIĘ SPADKU

Nie ma możliwości zrzeczenia się swojej części spadku na innego spadkobiercę w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Czynności takiej można dokonać jedynie za życia spadkodawcy w formie aktu notarialnego.

#czarnohorski #kancelaria #prawospadkowe #zrzeczenie_się_spadku

PRAWO SPADKOWE, ZRZECZENIE SIĘ SPADKU

Nie ma możliwości zrzeczenia się swojej części spadku na innego spadkobiercę w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Czynności takiej można dokonać jedynie za życia spadkodawcy w formie aktu notarialnego.

#czarnohorski #kancelaria #prawospadkowe #zrzeczenie_się_spadku

KLIENCI