|
Usługi
Prawo spółdzielcze
 • Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych
 • Porady i konsultacje prawne we wszystkich sprawach związanych z bieżąca działalnością spółdzielni
 • Opiniowanie i sporządzanie umów oraz wewnętrznych aktów prawnych spółdzielni
 • Przygotowanie inwestycji mieszkaniowych i nadzór nad ich przebiegiem i realizacją
 • Prowadzenie spraw z zakresu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów
 • Windykacja wierzytelności wobec spółdzielców i właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Reprezentowanie spółdzielni w sporach przed sądami i urzędami
Prawo spółdzielcze
 • Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych
 • Porady i konsultacje prawne we wszystkich sprawach związanych z bieżąca działalnością spółdzielni
 • Opiniowanie i sporządzanie umów oraz wewnętrznych aktów prawnych spółdzielni
 • Przygotowanie inwestycji mieszkaniowych i nadzór nad ich przebiegiem i realizacją
 • Prowadzenie spraw z zakresu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów
 • Windykacja wierzytelności wobec spółdzielców i właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Reprezentowanie spółdzielni w sporach przed sądami i urzędami
KLIENCI