|
Usługi
Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Tworzenie i likwidacja spółek, a także przekształcanie, łączenie i przejmowanie podmiotów gospodarczych
 • Analizy prawne i doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • Obsługa organów
 • Nabywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części
 • Due diligence podmiotów gospodarczych
 • Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, układowych, naprawczych oraz w procesach restrukturyzacji
 • Umowy wspólników i akcjonariuszy
 • Doradztwo w zakresie finansowania spółek
 • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach korporacyjnych
Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Tworzenie i likwidacja spółek, a także przekształcanie, łączenie i przejmowanie podmiotów gospodarczych
 • Analizy prawne i doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • Obsługa organów
 • Nabywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części
 • Due diligence podmiotów gospodarczych
 • Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, układowych, naprawczych oraz w procesach restrukturyzacji
 • Umowy wspólników i akcjonariuszy
 • Doradztwo w zakresie finansowania spółek
 • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach korporacyjnych
KLIENCI