|
Aktualności
PRAWO UPADŁOŚCIOWE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jako sposób na umorzenie zobowiązań nie umożliwia pozbycia się wszystkich długów. Należy pamiętać, że w szczególności długi o charakterze alimentacyjnym, orzeczone kary grzywny, świadczenia orzeczone wyrokiem sądu karnego oraz zobowiązania umyślnie nieujawnione w postępowaniu upadłościowym nie podlegają umorzeniu.

#czarnohorski #kancelaria #prawoupadłościowe #upadłość #konsumencka

PRAWO UPADŁOŚCIOWE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jako sposób na umorzenie zobowiązań nie umożliwia pozbycia się wszystkich długów. Należy pamiętać, że w szczególności długi o charakterze alimentacyjnym, orzeczone kary grzywny, świadczenia orzeczone wyrokiem sądu karnego oraz zobowiązania umyślnie nieujawnione w postępowaniu upadłościowym nie podlegają umorzeniu.

#czarnohorski #kancelaria #prawoupadłościowe #upadłość #konsumencka

KLIENCI