|
Aktualności
PROKURA, SPÓŁKI KAPITAŁOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Chociaż prokurent jest osobą upoważnioną do reprezentowania spółki, niemożliwym jest przypisanie mu odpowiedzialności za działania samej spółki. Prokurent nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich, jak to jest w przypadku zarządu. Odpowiedzialność ta pozostaje po stronie spółki, przechodząc w określonych sytuacjach na członków zarządu.

#czarnohorski #kancelaria #prokura #odpowiedzialność

PROKURA, SPÓŁKI KAPITAŁOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Chociaż prokurent jest osobą upoważnioną do reprezentowania spółki, niemożliwym jest przypisanie mu odpowiedzialności za działania samej spółki. Prokurent nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich, jak to jest w przypadku zarządu. Odpowiedzialność ta pozostaje po stronie spółki, przechodząc w określonych sytuacjach na członków zarządu.

#czarnohorski #kancelaria #prokura #odpowiedzialność

KLIENCI