|
Usługi
Przestępstwa gospodarcze
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę
  • Obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne
  • Obrona członków organów spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną
  • Audyty prawno-karne w przedsiębiorstwach
  • Pomoc w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń i gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
Przestępstwa gospodarcze
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę
  • Obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne
  • Obrona członków organów spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną
  • Audyty prawno-karne w przedsiębiorstwach
  • Pomoc w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń i gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
KLIENCI