|
Przykładowa strona
Przykładowa strona

 • Doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia
 • Doradztwo w zakresie mobbingu
 • Doradztwo w zakresie pozapracowniczych form zatrudnienia
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zbiorowe prawo pracy (układy zbiorowe pracy), negocjacje ze związkami zawodowymi, zwolnienia oraz restrukturyzacja zatrudnienia
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania związków zawodowych
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji pracowniczej (regulaminy) oraz indywidualnych umów o pracę
 • Rozwiązywanie umów z pracownikami oraz rozliczanie czasu pracy
 • Reprezentacja przed sądami pracy wszystkich instancji we wszelkich sporach ze stosunku pracy, w tym w sprawach o mobbing

Przykładowa strona

 • Doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia
 • Doradztwo w zakresie mobbingu
 • Doradztwo w zakresie pozapracowniczych form zatrudnienia
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zbiorowe prawo pracy (układy zbiorowe pracy), negocjacje ze związkami zawodowymi, zwolnienia oraz restrukturyzacja zatrudnienia
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania związków zawodowych
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji pracowniczej (regulaminy) oraz indywidualnych umów o pracę
 • Rozwiązywanie umów z pracownikami oraz rozliczanie czasu pracy
 • Reprezentacja przed sądami pracy wszystkich instancji we wszelkich sporach ze stosunku pracy, w tym w sprawach o mobbing

KLIENCI