|
Aktualności
SKARGA PAULIAŃSKA, POKRZYWDZENIE WIERZYCIELI, PRAWO CYWILNE, POSTĘPOWANIE CYWILNE

Ustalając zamiar pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika, sąd może opierać się na zewnętrznych i obiektywnych przesłankach jeżeli wnioskowanie takie jest uzasadnione w świetle logiki, wiedzy ogólnej i zasad doświadczenia życiowego.

#czarnohorski #kancelaria #skargapauliańska #prawocywilne #wyrok

SKARGA PAULIAŃSKA, POKRZYWDZENIE WIERZYCIELI, PRAWO CYWILNE, POSTĘPOWANIE CYWILNE

Ustalając zamiar pokrzywdzenia wierzycieli przez dłużnika, sąd może opierać się na zewnętrznych i obiektywnych przesłankach jeżeli wnioskowanie takie jest uzasadnione w świetle logiki, wiedzy ogólnej i zasad doświadczenia życiowego.

#czarnohorski #kancelaria #skargapauliańska #prawocywilne #wyrok

KLIENCI