|
Aktualności
SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA Z O.O., STRATA, OBOWIĄZKI ZARZĄDU

W przypadku straty przewyższającej określoną sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i zakładowego, zarówno w spółce akcyjnej jak i w spółce z o.o., zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki.

#czarnohorski #kancelaria #spółka #strata

SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA Z O.O., STRATA, OBOWIĄZKI ZARZĄDU

W przypadku straty przewyższającej określoną sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i zakładowego, zarówno w spółce akcyjnej jak i w spółce z o.o., zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki.

#czarnohorski #kancelaria #spółka #strata

KLIENCI