|
Usługi
Sprawy sądowe i arbitraż
 • Opiniowanie zasadności wszczynania postępowań przed sądami
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, polubownych i arbitrażowych (międzynarodowy arbitraż handlowy)
 • Mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji
 • Przygotowywanie pozwów, pism procesowych, wniosków oraz środków zaskarżenia (zażalenie, apelacja, kasacja, zarzuty, sprzeciw)
 • Prowadzenie postępowań zabezpieczających
 • Ustalanie strategii procesowej
 • Kompletowanie dowodów w sprawie
 • Pomoc w sporządzaniu prywatnych opinii
Sprawy sądowe i arbitraż
 • Opiniowanie zasadności wszczynania postępowań przed sądami
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, polubownych i arbitrażowych (międzynarodowy arbitraż handlowy)
 • Mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji
 • Przygotowywanie pozwów, pism procesowych, wniosków oraz środków zaskarżenia (zażalenie, apelacja, kasacja, zarzuty, sprzeciw)
 • Prowadzenie postępowań zabezpieczających
 • Ustalanie strategii procesowej
 • Kompletowanie dowodów w sprawie
 • Pomoc w sporządzaniu prywatnych opinii
KLIENCI