|
Usługi
Umowy i kontrakty
 • Doradztwo w zakresie umów
 • Zawieranie i rozwiązywanie kontraktów
 • Odstąpienie, ustalanie nieważności i uchylanie się od skutków prawnych zawartych umów
 • Opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne
 • Sporządzanie pism, kontraktów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym jak również wzorów umów typowych
 • Problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron
 • Uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy lub stosunku prawnego
Umowy i kontrakty
 • Doradztwo w zakresie umów
 • Zawieranie i rozwiązywanie kontraktów
 • Odstąpienie, ustalanie nieważności i uchylanie się od skutków prawnych zawartych umów
 • Opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne
 • Sporządzanie pism, kontraktów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym jak również wzorów umów typowych
 • Problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron
 • Uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy lub stosunku prawnego
KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.