Facebook LinkedIn

Usługi

Prawo spółdzielcze

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych Porady i konsultacje prawne we ...
Czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Audyty prawidłowości rozliczeń podatkowych Analizy prawnopodatkowe umów i transakcji Reprezentacja ...
Czytaj więcej

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane

Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie Doradztwo w zakresie przygotowywania, ...
Czytaj więcej

Międzynarodowe procedury karne

Prowadzenie postępowań karnych w procedurach transgranicznych Postępowania ekstradycyjne Postępowania w ...
Czytaj więcej

Ochrona własności intelektualnej

Reprezentacja w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi i ...
Czytaj więcej

Prawo farmaceutyczne

Problematyka związana z produktami leczniczymi, suplementami diety oraz wyrobami medycznymi ...
Czytaj więcej

Prawo instytucji finansowych

Doradztwo prawne w zakresie finansowania i restrukturyzacji zadłużeń Prowadzenie postępowań ...
Czytaj więcej

Ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe i prawo Internetu

Bieżące doradztwo w zakresie kontaktów z mediami Prowadzenie postępowań w ...
Czytaj więcej

Przestępstwa gospodarcze

Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę ...
Czytaj więcej

Prawo pracy

Doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia Doradztwo w zakresie ...
Czytaj więcej

Sprawy sądowe i arbitraż

Opiniowanie zasadności wszczynania postępowań przed sądami Zastępstwo procesowe w postępowaniach ...
Czytaj więcej

Nieruchomości

Obsługa prawna transakcji nabywania i zbywania nieruchomości Doradztwo prawne dla ...
Czytaj więcej

Windykacja należności i windykacja zagraniczna

Szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników Windykacja masowych portfeli ...
Czytaj więcej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych ...
Czytaj więcej

Umowy i kontrakty

Doradztwo w zakresie umów Zawieranie i rozwiązywanie kontraktów Odstąpienie, ustalanie ...
Czytaj więcej

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Tworzenie i likwidacja spółek, a także przekształcanie, łączenie i przejmowanie ...
Czytaj więcej

Rozwody i podział majątku

Przygotowywanie i prowadzenie spraw o rozwód, separację, ustalenie ojcostwa oraz ...
Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych

Wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Wdrożenie RODO Audyty wewnętrzne ...
Czytaj więcej