|
Aktualności
WSTRZYMANIE WYKONANIA WYROKU, POSTĘPOWANIE CYWILE, KASACJA

Wykonanie prawomocnego wyroku można wstrzymać, jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może zostać wyrządzona niepowetowana szkoda. W takiej sytuacji, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swojego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

#czarnohorski #kancelaria #wyrok #kasacja

WSTRZYMANIE WYKONANIA WYROKU, POSTĘPOWANIE CYWILE, KASACJA

Wykonanie prawomocnego wyroku można wstrzymać, jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może zostać wyrządzona niepowetowana szkoda. W takiej sytuacji, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swojego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

#czarnohorski #kancelaria #wyrok #kasacja

KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.