|
Aktualności
ZARZĄD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPÓŁKA Z O.O.

Członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać osobistym majątkiem za długi spółki w sposób nieograniczony jeśli w odpowiednim czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna taka odpowiedzialność staje się realna na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych.

#czarnohorski #kancelaria #zarzadzanie #spółka

ZARZĄD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPÓŁKA Z O.O.

Członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać osobistym majątkiem za długi spółki w sposób nieograniczony jeśli w odpowiednim czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna taka odpowiedzialność staje się realna na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych.

#czarnohorski #kancelaria #zarzadzanie #spółka

KLIENCI